سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
درباره وبلاگ


سلام به جمع دوستان محبت، آن عزیزانی که دور هم جمع شده‌اند تا محبت خویش را نشانی از محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسان‌هایی چون شما، احترام انسانی، قائل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچ وقت از یاد نبرید. فقط توفیق شمارا در پایان این راه از الله می‌خواهیم. در این مکان شما، دل‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری به طور مشکل مطرح نشود؟ البته به دو طریق می‌شود با تفکر و بی تفکر.
به تک تک انسان‌ها میگوییم که در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر آتچه با خود می‌خواهند همراه داشته باشند با تفکر و اندیشه باشد، بدون هیچ ترس و خوف می‌توانید به بلندترین سلسله جبال‌ها، راه بیابید.
دعای خیر ما همراه شما می‌باشد.
و این وبلاک متعلق به لژیون همسفر شهلا در شعبه شیخ بهایی اصفهان می‌باشد

مدیر وبلاگ : شهلا شیخ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 :: نویسنده : شهلا شیخ


کابوس‌های شبانه در سفر اولی‌ها بسیار شایع است وممکن است در سفر دوم هم به ندرت دیده شود. گاهی اتفاق می‌افتد فردی که در سفر دوم است، یک شب کابوس شبانه ببیندکه این قضیه مورد بحث ما نیست و ممکن است دلیل آن مربوط به مسئله ای خاص باشد؛ به این معنی که برای یاد آوری یرخی قضایا کابوس دیده شود که ممکن است از روی آن‌ها شما به بسیاری از مسائل پی ببرید وبه علت برخی ترس‌ها ونگرانی های خود واقف شوید. چون زمانی که واقعه ای برای ما رخ می‌دهد. وقتی به آن خاطره مجدداً مراجعه می‌کنیم، باعث می‌شود که آن صحنه از ذهن ما خارج شود. به عنوان مثال فردی از چاقو می‌ترسد ویک شب در خواب می‌بیند که شکم او به وسیله چاقو پاره شد، در اینجا این خواب می‌تواند آن ترس درونی را از بین ببرد. برای رهایی از شر کابوس‌های شبانه راهی وجود ندارد، ممکن است با مصرف قرص، شخص در حالت بی هوشی قرار گرفته وظاهرا از آن خلاصی شود، اما مشکل همچنان پا برجاست. دقیقاً مثل اینکه شما خانه خود را جارو کنید وآشغال عا را زیر فرش بریزید. آشغال‌ها در زیر فرش باقی است وبا مصرف مکرر قرص‌ها، مانند این است که پس از هر بار جارو کردن به آشغال‌های زبر فرش افزوده شود.

هر چیزی یک سپر دفاعی می‌خواهد که در صورت تهاجم، وسیله ای برای دفاع ومحافظت داشته باشد، زیباترین مثال کره زمین است. کره زمین سنگ بزرگی است که در منظومه شمسی در حال چرخش است. در فضاکروات، کهکشان‌ها، سنگ‌های آسمانی، ستارگان واشعه های زیادی زیادی پراکنده هستند. کره زمین دارای سپر دفاعی به نام (لایه ازون) است که در مقابل این اجرام آسمانی، اشعه‌ها وگاز های سمی از زمین محافظت می‌نماید.

خداوند برای هر موجود وانسان یک سپر دفاعی قرار داده است به عنوان مثال یک برگ هم دارای هاله ای است که با ابزارهایی قابل مشاهده است واگر این برگ از درخت جدا شود، آن هاله از بین می‌رود. هاله ای که دور انسان است چیزی شبیه به تخم مرغ است که به آن هاله انسانی گفته می‌شود ودارای رنگ‌ها وشرایطی است.

اگر در کره زمین چیزی از تعادل خارج شود بر روی "لایه ازون" اثر می‌گذارد؛ مثلاً با افزایش گازهای کلخانه ای، لایه ازون سوراخ می‌شود ودر پی آن، امواج وارد کره زمین می‌شود وشرایط اقلیمی وآب و هوایی زمین دست خوش تغییر می‌گردد.

در انسان هم به همین ترتیب است یعنی اگر قسمتی از فیزیک انسان دچار تخریب شود، روی هاله او هم تخریب ایجاد خواهد کرد، مثلاً اگر کلیه فردی دچار بیماری شود هاله این فرد هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد، پس هر گونه بیماری روی این لایه تخریب ایجاد می‌کند. همچنین افکار منفی واسترس زیاد هم روی لایه ازون انسان اختلال ایجاد می‌کنند. اما چیزی که تخریب بسیار زیادی روی این لایه ایجاد می‌کند، مواد مخدر است که از هر نوعی می تواند باشد؛ تریاک، شیشه، کوکایین، مشروبات الکلی، قرص و...این مواد سیستم جسم و روان را از تعادل طبیعی خارج می‌کنند، بنابر این روی لایه ازون انسان اثر منفی دارند و این امر برای ما ثابت شده است.

می دانیم که مصرف کلیه مواد عادت آور در قسمت جسم، سیستم بیوشیمی انسان را از حالت تعادل خارج می‌کند و به دلیل اینکه دینورفین، دو پامین، انکفالین و...دچار تغییر می‌شوند، بنابر این هماهنگی بین نورو ترانسمیترها و ناقل های عصبی به هم خورده و در نتیجه فیزیک و جسم انسان از تعادل خارج می‌شود و باعث ایجاد تخریب در قسمت روان انسان نیز می‌گردد. همه نوع مواد تخریب ایجاد می‌کنند اما میزان هر نوع تخریب هر نوع مواد متفاوت است. بعضی بیشتر و بعضی کمتر تخریب بوجود می‌آورند. به عنوان مثال قرص‌ها اعصاب و روان که بصورت غیر مجاز استفاده می‌شوند و یا شیشه و کراک تخریب بسیار زیادی ایجاد می‌کنند. در پی این تخریب‌ها،" کابوس‌های شبانه " اتفاق می‌افتد.

زمانی که این تخریب‌ها در لایه ازون ایجاد شد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در اینجا ما از بحث فیزیک خارج شده و وارد متا فیزیک می‌شویم. در سیستم کائنات علاوه بر موجوداتی که برای انسان قابل رویت‌اند، بسیاری موجودات دیگر هم در زمین زندگی می‌کنند. ولی ما قادر به دیدن آن‌ها نیستیم. چرا؟ به دلیل ابنکه دستگا های گیرنده ما محدودند. و ما با چشم قادر به دیدن هستیم اما آیا با این چشم توان دیدن همه چیز را داریم؟ ما دوستی را که در فاصله دورتری نسبت به ما قرار داشته باشد، نمی‌توانیم ببینیم چون در برد دید ما قرار ندارد، بنابر این انسان تحت هر شرایطی قابلیت دیدن ندارد. به عنوان مثال انسان توان دیدن اشعه های مادون قرمز یا ماوراء بنفش را ندارد، مگر با استفاده از ابزارهای مخصوص؛ آیا در این شرایط می‌تواند ادعا کرد که نور مادون قرمز وجود ندارد؟ تنها به این دلیل که انسان قادر به دیدن آن نیست؟ پس ندیدن ما دلیل بر نبودن چیزی نیست و یا ندیدن ما دلیل بر خرافی بودن قضایا نیست.

انسان قادر به دیدن چیزهایی است که جنس آن‌ها از خاک باشد؛ مثل فسفر، پتاسیم، منیزیم، و...هر چه که خارج از جدول مندلیف باشد، برای انسان قابل دیدن نیست. حتی انسان قادر به دیدن گازهایی مانند هید روژن، ازت و اکسیژن هم نیست. و معیار سنجش کل هستی (بینایی، شنوایی و یا بویایی انسان نیست) به دلیل نا قص بودن دستگاه دید انسان، بسیاری از موجودات برای او قابل رویت نیستند. به جز انسان، موجودات بسیاری در سطح کره زمین پراکنده و در حال حیات‌اند اما در فر کانسی دیگر هستند.

بعضی حیوانات مانند سگ یا عقاب دارای حس‌های بویایی یا بینایی قویتری نسبت به انسان هستند؛ اما چرا خداوند قدرت تشخیص این موجودات را به انسان نداده است؟ زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد انسان دیگر نمی‌توانست زندگی کند بعضی چیزها در اختیار انسان داده نشده است به دلیل این که او آرامش وتعادل داشته باشد اگر خداوند تیز بینی عقاب یا بویایی یک سگ را به انسان می‌داد انسان برای ادامه حیات به مشکل بر می‌خورد. موجودات دیگری در زمین و سماء وجود دارند که طبق قانونی مرزبندی شده‌اند و اجازه ورود به حریم همذیگر را ندارند این موجودات نمی‌توانند وارد هاله انسان شوند. ولی زمانی که در خانه ای باز باشد هر کسی وارد می‌شود. باز و بسته بودن در خانه، در اختیار انسان است. اما اگر این در باز و دیوار هم سوراخ باشد، مهمان ناخوانده زیادی وارد می‌شوند. هاله یک مصرف کننده مواد مخدر و به ویژه مصرف کننده قرص و شیشه سوراخ است و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد که جلوی این سوراخ‌ها را گرفت. خواندن اوراد ودعا و ذکر، عملاً اثر چندانی ندارد. زمانی که در خانه ای سوراخ‌های متعددی وجود داشته باشد. آیا می‌توان با خواندن آیه الکرسی مانع ورود موجودات دیگر شد؟ آیه الکرسی در جایگاه خود اثر بسیار عظیمی دارد، اما کسی که شیشه مصرف می‌کند و عمل ضد ارزش انجام می‌دهد و از قانون عدول می‌کند، دیگر نمی‌تواند از قانون استفاده کند، زمانی که به هاله من تخریب وارد شد، همه این کارها را انجام دادم و جواب نگرفتم، شب‌ها از خواب می‌پریدم، فریاد می‌زدم، وحشت می‌کردم و از ترس هم جرات خوابیدن هم نداشتم.

تنها راهی که برای بسته شدن این قضیه وجود دارد. تزکیه وپالایش است. خوشبختانه متد دی اس تی همراه با جهان بینی به صورت همزمان می‌تواند فرد را از این حالت خارج نماید. هر چه که تخریب هاله انسان بیشتر باشد، اتفاق وحشتناک تری می‌افتد، ما در جسم خود به عنوان مالک تلقی می‌شویم، کسانی که شیشه مصرف می‌کنند، مالک جسم آن‌ها موجود دیگری است از دیدگاه من، یک موجود خارجی که واقعیت دارد و خیالی و فرضی هم نیست، می‌آید و در جسم جای مالک اصلی یعنی خود انسان مستقر شده و تصمیم گیرنده می‌شود. مصرف کننده ای که کودک دو ماهه خود را می‌کشد در واقع در جسم او همان موجود خارجی فرمان می راند.

خوشبختانه این قضیه در حال حل شدن است و مسئولین بسیار تلاش کردند تا بتوانند پروژه ot و نیز آموزش جهانبینی، ذره ذره لایه ازون خود را ترمیم کنیم، یکی از کارهای که در روش دی اس تی انجام می‌شود، ترمیم این لایه ازون است. در حالت سقوط آزاد این لایه ترمیم نخواهد شد. بنابراین به افرادی که کابوس می‌بینند، این نوید را بدهید که قضیه کابوس شما همیشگی نیست، تنها عاملی که باعث ترمیم لایه ازون انسان می‌شود، تسویه، تصفیه وپالایش است.

نشانه فردی که در حال پالایش و تزکیه است:

1-در بخشیدن دچار خوشحالی وشعف می‌شود. این بخشیدن می‌تواند شامل خدمت، آگاهی، محبت و...باشد.

2-از سخن دیگران دچار رنجش نمی‌شود و بسیار بردبار و صبور است. افراد مصرف کننده ای که در سفر اول کابوس‌های زیادی داشته‌اند و این کابوس‌ها به حداقل رسیده و یا از بین رفته، بدانند که هاله آن‌ها ترمیم شده است.

راهنمایان سفر اول باید علت کابوس شبانه را برای آن‌ها شرح دهند. راهنمایان به سفر اولی‌ها تو صیه کنند که با صبر و گذر زمان به آرامش خواهند رسید.

نوع مطلب : سی دی های جهان بینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 بهمن 1395 07:46 ب.ظ
عرض ارادت و خسته نباشید خدمت همقران عزیز و خانم شهلای عزیزم.چقدر این مطلب الان در این لحظه برای من کاربرد داشت .ب امید روزی ک همه با راه مقدس کنگره اشنا شوند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :