تبلیغات
سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا - 'گزارش لژیون قسمت اول
 
سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
درباره وبلاگ


سلام به جمع دوستان محبت، آن عزیزانی که دور هم جمع شده‌اند تا محبت خویش را نشانی از محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسان‌هایی چون شما، احترام انسانی، قائل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچ وقت از یاد نبرید. فقط توفیق شمارا در پایان این راه از الله می‌خواهیم. در این مکان شما، دل‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری به طور مشکل مطرح نشود؟ البته به دو طریق می‌شود با تفکر و بی تفکر.
به تک تک انسان‌ها میگوییم که در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر آتچه با خود می‌خواهند همراه داشته باشند با تفکر و اندیشه باشد، بدون هیچ ترس و خوف می‌توانید به بلندترین سلسله جبال‌ها، راه بیابید.
دعای خیر ما همراه شما می‌باشد.
و این وبلاک متعلق به لژیون همسفر شهلا در شعبه شیخ بهایی اصفهان می‌باشد

مدیر وبلاگ : شهلا شیخ
سه شنبه 16 مرداد 1397 :: نویسنده : شهلا شیخ

بنام قدرت مطلق الله:گزارش لژیون دوازدهم تاریخ 1مرداد و 15 مرداد یکهزارو سیصد و نود هفت که با حضور جمعی از همسفران و استادی خانم شهلا و دبیری خانم محبوبه برگزار شد با دستور جلسه سی دی لنگر کشتی را بکشید و سی دی حس و سخنان آقای مهندس در باب دو دستور جلسه وادی 11و کار و تحصیل و قدرت بشرح ذیل میباشد :قسمت اول :

سخنان آقای مهندس در باب وادی یازدهم : در روز چهارشنبه

سلام دوستان آذر هستم همسفر:

وادی یازدهم دو نکته دارد یکی چشمه های جوشان و رودهای خروشان:چشمه جوشان یعنی دائما درحال بیرون زدایی باشد و منابع آبی باید دائما از آن بیرون بزند و رود خروشان باشد .این دو ویژگی نشان دهنده این است که حی و زنده است انسانهایی که بصورت راکد هستند هرگز بمقصد نمیرسند وقتی رودی از جاییکه حرکت میکند هیچ تضمینی برای نبودن موانع ندارد برای انسان هم همینگونه است وقتی در زندگی جلو میرویم به ما تضمینی ندادند که موانعی سر راه نباشد و این جز بافت و ساختار سیستم است حتی گیاهان برای رشد ریشه هایشان به عمق سنگها برخورد میکند دور میزند و راه خود را پیدا میکند برای حیوانات موانع سختتر است ممکن است روزها گرسنگی بکشند در خطر مرگ قرار بگیرند تا شکاری بیابند خلقت شبیه به صفحه سینماست مواتع جز بافت زندگی است چیز عجیب غریبی نیست مگویید چرا من ببینید چقدر موانع در برابر رود خروشان هست کوه در دره از چه مسیری عبور میکند پس ما چ/ونه انتظار داریم موانع در برابر ما نباشند .مگر میشود اعتیاد را درمان کرد و موانعی در برابر ما نباشد دانشگاه برویم خانه بخریم موانع در برابر ما نباشد خداوند میگوید ما انسان را مبتلا کردیم و موانع سرراه او قرار دادیم جلوی رزق و روزی اورا گرفتیم و انسان میگوید پروردگار مرا دوست ندارد به من توهین میکند فاماالانسان اذاما ابتلاه پروردگار میگوید من شما را امتحان میکنم انسان در حال آزمایش است بچه های کنگره مساله اعتیاد به این سختی را حل کردند همسفران هم همینطور و قوی میشوند و سپس برای دیگران راه را باز میکنند اگر در زندگی موانعی هست نباید نگاهمان به مسایل سطحی باشد برای خود من همیشه مسایل و مشکلات خیر بوده است وقتی در گذشته خواستند کنگره را پلمپ کنند ما راههایی یافتیم و پایه مالی را محکم کردیم موانع را پشت سر گذاردیم از موانع درس بگیرید و حرکت کنبد رود خروشان که از آن افکار و اندیشه ها ما بیرون میزند باید حرکت کند بدون حرکت بیفایده است با نگاهی مثبت باشیم تا نتیجه خوب بگیریم .

سی دی لنگر کشتی را بکشید :سلام دوستان الهه هستم همسفر :                                          نوشتار سی دی لنگر کشتی را بکشید از آقای مهندس :همانطور که انسان دارای ویژگی های متنوع است و مثبت و منفی را دارد دارای یک ویژگی دیگری هم هست و آن این است که انسان خر ترین موجود است .ما انسانها شدیدا تحت تاثیر کلمات هستیم بدون انکه بدانیم ریشه کلمات چیست سریعا تحت تاثیر قرار میگیریم و دگرگون میشویم پس انسان خرترین موجود است .شاید حیوانات به این خری نباشند ولی انسان اینگونه است .در منزل نشسته اید شخصی میاید میگوید فلان شخص فلان حرف را راجع به تو زد بدون تفکر آن دوست مهربان تبدیل به دشمن میشود .عکس العمل نشان میدهیم و شروع به حرف زدن میکنیم .و این نشان میدهد که مطالبی که به ما منتقل میشود سریعا تغییر میکنیم و یا بالعکس از کسی بدمان میاید تا تعریف ما را میکند فورا تغییر میکنیم انسان روی عمق کلمات و ریشه آنها تفکر نمیکند که چه منظوری در پس آن نهفته است .ممکن است یک حرف بلوا شود و موضوعی شود تصورات ذهنی میسازیم و بزرگ میکنیم .انسان موجود بسیار ساده لوحی است بر همین اساس با چند حرف میشود به همش ریخت و یا نفرت و یا صلح و آرامش درون او برقرار کرد .هر چه جاهلتر ساده لوحتر هر چه نادان تر خوش باورتر .لنگر کشتی تمثیل خود انسان است ما موقعی تصمیمی میگیریم در شرایطی ایده آل برسیستمی فرمان میرانیم که پایدار و متعادل است مثلا کارخانه ای سود دار و دارای مواد اولیه خوب ما رییس آن میشویم یک موقعی کارخانه ای را رهبری میکنیم مواد اولیه ندارد کارخانه خراب و دارای بحران است .مدیریت دو بخش است :یکی سیستم پایدار و دیگری سیستم ناپایداراینجا مساله ای بنام مدیریت بحران مطرح میشود مدیریت بحران شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد برق و گاز و آب قطع است مثلا ما خانواده ای را داریم مدیریت میکنیم که سیستمش آشفته است در کنگره برروی یک سیستم نامتعادل و بحرانی کار میکنیم افراد سفر اولی بر روی یک سیستم کاملا نامتعادل و بحرانی هستند .تلاش برای مدیریت سیستم بحران میکنیم .پس نباید انتظار داشت سیستم همه چیزش درست باشد .این مصداق خود ما نیز هست .مدیریت روی خود ما هم مدیریت بحران است .این یک هنر است .برخورد فرد و خانواده و تلاش ما این است که چگونه از سیستم بحران خارج شویم تمام تلاش کنگره 60 مبنی بر همین سیستم است وجود ما نقش کلیدی و سازنده دارد .باید در جهت آن حرکت کنیم .

پیام:میدانیم که در شرابط مساعدی نیستید در بعد حیات مادی چنین است زندگی روی کره زمین و بعد حیات مادی نیز چنین است که میبینیم :همیشه دارای بحران است سیستم همیشه پایدار نیست انسان گاهی مانند پرنده ای است بر کشتی سوار در حقیقت منظور همان روح یا نفس انسان است و دنیا را از همین روزنه میبیند .از روزنه همان سیستم و گاهی در اندیشه خود میخواهد به پرواز درآید منظور این است با این بلم گاهی در سیر و سفر است در بعد روح و جسم در حال سازندگی است و گاه در جا میماند و راکد است و به علتها و معلولها فکر میکند به شکستها فکر میکند حتی به پیروزیها و نیک میداند باید مکان را تغییر بدهد و انسان میداند باید در گرفتاریها حرکت کند و جای خویش را عوض کند اما گاهی اسیر امواج میشود و در تنگنا قرار میگیرد و طوفان همچنان ادامه دارد و باید به نیروهای درون خود فکر کند و از آنها قدرت بگبرد مگر میشود مصرف کننده ای از نیروی درون قدرت بگیرد ؟

میرسیم به همان نقطه تفکر؛ اینجاست که تفکر پیش میاید؛ اینجا دو مساله پیش میاید ؛ با خود میگوید من محکوم به شکست هستم و کاری از من بر نمیاید اینجا از نیروی درون استفاده میکند اما در جهت منفی در حالت دوم با تفکر به خود میگوید من توانایی خروج از بحران را دارم و خود را نجات میبخشم حتی با یک تخته در این دریای پهناور ناگهان قدرتی عظیم میابد و میبیند امکان پذیر است .و توان و قدرت دارم و میتوانم غلبه کنم و تا ذره آخر تلاش میکنم و خداوند هم کمک خواهد کرد .پس نکته اینجاست همه چیز در درون ماست آنچه مارا متحول میکند در درون ماست .افکار ماست .مانند تشنه ای در کویر که نفسهای آخر را میکشد یکمرتبه ندایی میرسد که 48 ساعت دیگر آب میرسد بلافاصله آن موجود مینشیند و امید درون ان اتفاق می افتد زیرا از قدرت درون استفاده کرده است .اگر هدف و فکر خرید خانه بودیم میخریدیم حتی افکار منفی به وقوع میپیوندد انسان یا تبدیل به آیه یاس میشود و یا تبدیل به موجودی مثبت نگر و شاد میگردد پس با نگاه مثبت میتوانید تغییر کنید .قیافه های درهم و بر هم را شاد کرد .من پدرم برگترین ویژگی که داشتند مثبت نگری بود وی در حال زندگی میکردند بدون کینه ورزی .

باید خوب نیروهای درونی خویش را بررسی کنید وچگونه از آنها نیرو بگیرید و از آنچه که خداوند درون ما نهفته سود جوییم و معلمی باشیم برای دیگران و آیندگان و بسته نباشیم و در چارچوب گذشته زندگی نکنیم ؛ در غم و غصه نباشیم و وسعت دید داشته باشیم برای کشتی که جسم انسان است .وخلاصی از طوفان ؛ که نوعی دیگر است و آگاهی خودمان را تغییر بدهیم و انسان بهم ریخته قبلی نباشیم و تغییرات باید بنیادین و در درون ما باشد و با کوچکترین حرفی بهم نریزیم میدانیم برای تغییرات راه بسی مشکل است و سخت ولی برای این تغییر که کشتی در جا در طوفان مانده است و در حال خورد شدن است لنگر کشتی ثابت که ثابت مانده است باید لنگر کشتی را بکشید و حرکت کنید باید کشتی وجودی را حرکت داد در جهت ساختن و شروع حرکت در بیکران آغازی تازه برای جان بخشیدن میشود وقتی انسان به مرحله پختگی و امادگی برسد صدای پای استاد را میشنویم دنبال استاد نگردیم وقتی آماده باشیم خدا استاد را در مسیر ما قرار میدهد نمیخواهد جستجو کنید خود میاید موقعی که انسان میخواهد در صراط مستقیم حرکت کند امدادها خود میایند وقتی لنگر کشتی را بکشید ازسمت خدا امدادها میایند برای حیات بهتر و به سیستم جان بخشیده میشود .

گدرگاه زندگی مانند مثلثی سیاه است سختی و دشواری و مشکلات کامل دارد و دشوار و فراخ و باز و اتئبان نیست در قرآن هم به گذرگاه اشاره شده است اما این مثلث را میتوان از زوایای متعدد کشید و شکلی دیگر پدیدار میگردد اما از تمامی آن میتوان عبور کرد و به کشاکشهای آن توجه ننمود به عبارتی آنچه غیر ممکن است را ممکن کنیم هر بلایی سرمان میاید خود ما نقش کلیدی در آن داریم گاهی از خواسته های مشروع خود میگدریم و ماخوذ به آداب خود میشویم  به شخصی پول قرض داده ایم و نمیتوانیم بگوییم قرض را پس بده رودربایستی باعث رنجش در خود ما میشود حقمان را میخورند و طلبمان را نمیدهند .و اینها در رویه زندگی ما اختلال ایجاد میکند و گاهی قابل جبران نیستند ما آنچه باید میگفتیم گفتیم بقیه اش به خودتان مربوط است ما آنچه طبق فرمان بود به شما گفتیم آیا معنای جنگ بدون کشته و خونریزی را میدانید ؟اما وقتی تهور مطرح باشد برای هر سختی باید مشکلات را پذیرفت جنگ بدون کشته و زخمی معنی ندارد اگر تهور داشته باشی سفر بخوبی انجام میپذیرد و محاسبات صحنه بگونه دیگری تغییر میکنند .مثبت و یا منفی ممکن است به خستگی برسی اما انجام خواهد شد .

خانم محبوبه :به نظر من انسان اگر در موقعیت بحران قرار گرفت باید جای خود را تغییر دهد که در سی دی هم گفته شد مثلا در موقعیت خشم و دعوا همینطور و من عملا از این تکنیک در زندگی خودم استفاده کردم و به من خیلی کمک شده است .

خانم زهرا :انسان در شرایط بحرانی یا محکوم به شکست است و نابودی و یا تغییر وضعیت خود و این نباید در حد حرف باشد مصرف کنندگان مواد مخدر با تغییر وضعیت خود به جایگاهها بسیار بهتری رسیدند درمان شدند و خود راهنمای بقیه شدند .

خانم شهلا:سلام دوستان شهلا هستم همسفر :همانطور که آقای مهندس دستور دادند باید در لژیون سی دی های قدیمی را کار کنیم آنها جهان بینی های پایه هستند هر هفته یک سی دی از بین سی دیهایی که میگویم انتخاب کنید و بنویسید در امتحانات داخلی شرکت کنید تا بنیه علمی را بالا ببرید انشالا برای کمک راهنمایی.سی دی قیاس اهمیت خواب شب کابوس و منیت را فعلا بنویسید تا در جلسات بعدی سی دی های دیگر را خواهم گفت انشالا تعطیلات خوبی داشت باشید .بادعا لژیون بسته شد .پایان قسمت اول

نگارش و تایپ :همسفر آذر

نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :