تبلیغات
سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا - نوشتار سی دی رسیدن از آقای مهندس
 
سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
درباره وبلاگ


سلام به جمع دوستان محبت، آن عزیزانی که دور هم جمع شده‌اند تا محبت خویش را نشانی از محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسان‌هایی چون شما، احترام انسانی، قائل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچ وقت از یاد نبرید. فقط توفیق شمارا در پایان این راه از الله می‌خواهیم. در این مکان شما، دل‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری به طور مشکل مطرح نشود؟ البته به دو طریق می‌شود با تفکر و بی تفکر.
به تک تک انسان‌ها میگوییم که در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر آتچه با خود می‌خواهند همراه داشته باشند با تفکر و اندیشه باشد، بدون هیچ ترس و خوف می‌توانید به بلندترین سلسله جبال‌ها، راه بیابید.
دعای خیر ما همراه شما می‌باشد.
و این وبلاک متعلق به لژیون همسفر شهلا در شعبه شیخ بهایی اصفهان می‌باشد

مدیر وبلاگ : شهلا شیخ

به نام قدرت مطلق الله


پیام :خوشحالیم که مکتوب شما در افکار و اندیشه های جمعی آن اثر را بر جا گداشته است که مروری است بر آنچه از یاد رفته و احیای دوباره انسان به جهت رفتن و یافتن جایگاه اصلی خویش و بنا نهادن ستونهایی که در همه ابعاد اثر گذار و جاوید است این نوشتارها شاید نمونه هم داشته باشد ولی آنچنان نبوده است که اکنون میباشد .ما در جریان امورات هستیم .زمامدار راستین میگویند: که این مقدمه بر آثاری است بنیان عقل را بسط میدهد و بسط آن توسعه در جریان یافتن در ریشه های نوین است و این نشانی است از توانایی و قدرت قلم و تعقل در کلام خداوند و آموزش کامل و درست و یا به عبارتی دیدن نور و تشخیص آن از ظلمت شاید به یاد بیاورید که قبلا گفته بودیم که میوه باید برسد رطب کال و نارس مانند انگور ترش و شیرین است هر میوه ای باید طعم خود را بدهد البته در زمان خودش و شما این را با نوشتارها به رسیدن میرسانید و ما جمعا از شما ممنونیم راه سخت است مانند همان که اگر گذر نکرده باشند قطعا نمیتوانند درک کنند.


  درختان خرما و گردو به خاطر عظمتشان فرمانروایان باغها هستند. و اگر دقت کنید درختان به این عظمتی در باغها نداریم در قدیم به گردئ گردکان میگفتند. من در بحر این قضیه رفتم که در جاهایی که درخت گردو هست؛ معمولا چند نفری قطع نخاعی هست که کارشان کندن گردو بوده و از درخت به زمین افتادند و قطع نخاع شده اند؛ با خود گفتم چرا اینقدر این درخت بزرگ و با عظمت است و میوه های آن بسختی کنده میشود؟من متوجه شدم که وقتی گردو خودش برسد پوست سبز خودبخود جدا میشود و با یک تکان باد میوه خودش از درخت به زمین می افتد .کسانی که از درخت پرتاب میشوند و قطع نخاع شده اند میخواهند به زور میوه را از درخت جدا کنند .هر میوه ای که بخواهد برسد 3 شرط لازم دارد.

یکی اینکه وقتی میوه رسید پیوند آن با درخت سست میشود؛ رطب و گردوی نرسیده به سختی به شاخه چسبیده است؛ مثل سیب کال که سفت است و به شاخه و پیوند چسبیده است ؛ ولی سیبی که رسید با یک باد از پیوند براحتی جدا میشود و سست شده است .بعضی انسانها هنوز در بعضی از سطوح به پختگی کامل نرسیده اند؛ سفت به پول و مال دنیا چسبیده اند؛ پس اگر انسان دو دستی به پول و مال دنیا چسبیده به مرحله پخنگی نرسیده است .

در مرحله جدا شدن :میوه به رشد و پختگی کامل رسیده است ؛و اگر چیده نشود فرایند معکوس میشود ؛ طعم و حجم خود را از دست میدهد؛ و می خشکد.ما در دنیا به چیزهایی رسید ه ایم و دو دستی به آن چسبید ه ایم ؛و هنوز پخته نشدیم . همینطور اینجاست که میوه رسیده باید چیده شود وگرنه فرآیند معکوس آغاز میشود .هنوز به کنگره و جلسه میایند و دو دستی به شیشه و مواد چسبیدند مثل میوه کال که به پیوند خود چسبیده است .هنوز مواد را میخواهد دائما قطع و وصل میکند و به آن پختگی نرسیده اند. راهنمایان باید صبر و آرامش داشته باشند تا رهجو برسد و پیوند آن سست شود ؛خود رهجو از مواد و صدها مسئله ضد ارزشی جدا میشود .در قرآن و کتاب هم داریم میگوید (کلو واشربو ولا تصرفو )یعنی بخورید و بیاشامید ؛ سپس بلافاصله ایجاد مسئولیت مبکند؛

وقتی انسان به مرحله پختگی برسد به مرحله شکر گزاری میرسد.پدر و مادر به شما خدمت کردند در مقابل شما باید سپاسگزارشان یاشید .در کنگره در حال گرفتن سرویس رایگان هستیم باید سپاسگزار و شکرگزار باشیم حتی وقتی سوار تاکسی میشویم و کرایه را پرداخت میکنیم باید سپاسگزاری کنیم .در تمامی سطوح باید شکر گزار باشیم .مصرف کنندگان بی مصرف نباشید .قران و کتاب خدا این نیست تا شخص مرد قرآن بیاورند بالا سرش و ایه بخوانند (ویل للمطففین )وای بر کم فروشان و از آنطرف گرانقروشی کنند. و یا بالا سر مرده بخوانند( وبلل للمکذبین) وای بر انکار کنندگان ..وقتی میخورید و می آشامید به بقیه هم بدهید؛ در کنگره کلی سرویس میگیرید آیا به دیگران میدهید ؟همه را میخورند و می آشامند و یک ریال هم به بقیه نمیدهند .آخر کار هم یا زندان میروند و یا بر سر دار.

 در باغ شخصی را دیدم که با تفنگ کلاغها و پرندگان را میزد تا لوبیا ها را نخورند به او گفتم امسال درختان و نهالها را سرما زده و در باغها چیزی نمانده است درختان خشکیده اند و مبوه ندارند و بعد تو با تفنگ کلاغها را میزنی؟برای یک دانه لوبیا ؟بعوض اینکه غدایی برای حیوانات بریزیم نذر کنیم مقداری دانه برای حیوانات بخریم آنها را میکشی؟بخاطر همین است درختان می خشکند. شخصی محصولات باغ را برمیداشت و سهمی به فقرا میداد پس از مرگش فرزندانش تصمیم گرفتند شبانه میوه های باغ را بردارند و سهمی به فقرا ندهند؛ و اعتقاد به کار پدر نداشتند شبانه رفتند و دیدند تمامی میوه ها بر اثر بلای طبیعی از بین رفته یا سرما زده شده است.

انفاق کنید؛ منظور همان انفاقی که آقای امین در سی دی انفاق گفتند .بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید .رد و بدل کردن پول در کنگره ریختن غذای اضافه همه نفاق میاورد. همه بیایند یارانه بگیرند حتی ثروتمندان یکمرتبه انرژی آزاد میشود و نابود میشود و ذخایر از بین میروند؛ بد مستی نکنید نمک نخورید و نمکدان را بشکنید.

وقتی به گشتی طبیب خود میازار ؛ درمان شدی احترام راهنما و کنگره و مرزبان را نگه دار ؛ هر جایی خوردید مسئولیتی به دنبال آن هست .ما خیلی چیزها از یاد میبریم و بعضی انسانها مزمعل شده اند چقدر الکلی و قرصی و مصرف کننده داریم ؟

ما بدنبال جایگاه اصلی خود هستیم جایگاه ما این نبود مواد بکشیم بد مستی کنیم و بدنبال مواد سرگردان ......حتی خانمهای مسافر و همسفر همینطور اگر کنگره نبود الان کجا بودیم ؟در چه جایگاهی بودیم ؟باید در پرتو نوشته ها جایگاه خود را بیابیم .من ملک بودم و فردوس برین جایم بود ادم آورد در این دیر خراب آبادم.باید در مسیر جدید ستونهایی بنا کنیم .چون جایگاه خود را از دست داده ایم .نوشتارها در کنگره مقدمه ای است برای فهمیدن کتابهای اصلی که قرآن را بفهمیم .نهج البلاغه را درک کنیم .

پنج حسی از درون میسور او پنج حسی از درون مامور او مر دلم را پنج حس دیگر است حس دل را پنج حس دیگر است

ما کدام را می فهمیم؟(لا اقسم بهذا البلد) منظور از بلد کدام شهر است؟ جسم یا شهر؟ اینها انسان را به تدبر وادار میکند مقدمه ای بر آثاری که بنیان عقل را بیان میکنند منظور از ریشه نوین این است که انسان باید در ساختارهای خویش تفکر کند؛ چون ساختارهای الان متمرکز شده است روی خوردن و خوابیدن و تولید مثل کردن و این صدمه و لطمه زیادی یر حیات وارد میکند؛ مگر ریشه ها تغییر کند، انسان میتواند خوردن خوب ؛ خواب  خوب و تولید مثل داشته باشد؛ ولی در جهت صحیح باشد انسان الهی و رستگار یاشد؛ اینها را هم داشته باشد .

باید از قدرت عقل و تدبر و نور بتوانیم نور را از ظلمت تشخیص دهیم نور از ظلمت به معنی انسان سالم از ناسالم است .و این تشخیص مشکل است وقتی تبلیغ فلان لباس در ماهواره میکند که ناگهان سه سایز کم میکند و آن لباس تنگ مانع گردش خون درست در بدن است این نور است یا ظلمت؟یا با خوردن فلان قرص 12 کیلو لاغر شدن که این قرص مجوز از امریکا دارد و کسی نیست بگوید این مجوز ندارد .ویلیام نتوانست کتابی برای من بفرستد حتی از طریق اینترنت کتاب باز نشد چون در تحریم بود پس چگونه قرص از امریکا کامیون کامیون وارد میشود ؟این تشخیص نور از ظلمت است .و یا فلان صندوق قرض الحسنه 30 درصد سود میذهد یعنی دو برابر بانک هجوم میاورند سپرده میگذارند و بعد پولها را میبرند این تشخیص نور از ظلمت است .شیشه چطور ؟نور است یا ظلمت ابتدا قبراق هستی و سپس .......ما نمیتوانیم رطب کال بخوریم یکمرتبه نمیتوانیم به کسی بگوییم دوستت دارم مرحله به مرحله انجام پذیر است .کلام انسان باید رسیده باشد و گرنه ایجاد تخریب میکند .در مرحله تکامل بایستی ذره ذره حرکت کنیم تا به پختگی برسیم .

هر میوه ای هم طعم خود را دارد خربزه و زردآلو طعم جداگانه دارند ما چیزهایی که مینویسیم مثل کتاب به مرحله رسیدن میرسانیم مثل 14 مقاله کتابی است که اکنون به مرحله پختگی رسیده است و رو نمایی خواهد شد .

باید گذر کرد تا بتوان مطالب را درک کرد مفاهیم را میتوان کم و زیاد نمود اما اصل آن را نمیتوان تغییر داد مثلا در کنگره راهنمایان اقا را پدر میگفتند پدر معنوی و یا مادر معنوی برای خانمها ؛اما ما گفتیم دیگر بگویند استاد و معلم؛ معانی تغییر میکند و این درست نیست مثل مسیح که اول گفتند پدر آسمان بعد گفتند پسر خدا و سپس گفتند خود خداست .سپس گفتند عیسی مسیح آمده کفاره گناکاران را بدهد و دیگران با خیال راحت گناه میکردند و عیسی کفاره میداد .

گناه کرد در بلخ اهنگری به شوشتر زدند ،گردن مسگری

پیامبران آمدند راه درست زندگی را به ما بیاموزند آنجا که انسانها را قربانی میکردند وحی آمد ابراهیم پسرش را قربانی کند و قوچ برای قربانی فرستاده شد نا راه و رسم درست زندگی را یاد بدهند .پایاننوع مطلب : سی دی های آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :