سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
درباره وبلاگ


سلام به جمع دوستان محبت، آن عزیزانی که دور هم جمع شده‌اند تا محبت خویش را نشانی از محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسان‌هایی چون شما، احترام انسانی، قائل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچ وقت از یاد نبرید. فقط توفیق شمارا در پایان این راه از الله می‌خواهیم. در این مکان شما، دل‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری به طور مشکل مطرح نشود؟ البته به دو طریق می‌شود با تفکر و بی تفکر.
به تک تک انسان‌ها میگوییم که در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر آتچه با خود می‌خواهند همراه داشته باشند با تفکر و اندیشه باشد، بدون هیچ ترس و خوف می‌توانید به بلندترین سلسله جبال‌ها، راه بیابید.
دعای خیر ما همراه شما می‌باشد.
و این وبلاک متعلق به لژیون همسفر شهلا در شعبه شیخ بهایی اصفهان می‌باشد

مدیر وبلاگ : شهلا شیخ
جمعه 3 آذر 1396 :: نویسنده : شهلا شیخ

به نام قدرت مطلق الله .عملکرد لژیون بیستم تاریخ 22|8|96با حضور کمک راهنمای محترم خانم شهلاراس ساعت 4:45. آغاز به کار نمود با دستور جلسه سی دی خوی وحشیمیخواهیم از طبیعت الگو بگیریم و تصویر سازی کنیم که بسیار زیبا هم هست .این مسائل بسیار کلی است که شامل کبر غرور و منیت هم میشود بهترین مثال درختان است که برای حفظ حیات میجنگند و تولید اکسیژن میکنند آنها لایه حفاظتی تولید میکنند و پوسته زمین را تعدیل میکنند هر جا که پوشش سبزی وجود دارد هوا معتدل است و برعکس هر جا خشک است دمای هوا بالاتر است یخ ها هم در قطب همینگونه عمل میکنند باعث تعدیل حرارت زمین میشوند و بازتاب نور منفی خورشید را میگیرند

خانم شهلا با یاد و نام خداوند جلسه را اغاز کردند و ابتدا صحبتهایی را پیرامون دستور جلسه همان روز که در مورد روش درمان Dstو تجربه من از سایر روشها بود عنوان کردند که به شرح زیر میباشد ایشان گفتند که به یاری خداوند متعال و دانش و علم کنگره در درمان اعتیاد و اشنایی ما همسفران با صورت مسئله اعتیاد دیگر خوب میدانیم که در چه نقطه ای قرار داریم و خوب میدانیم که تنها راه درمان اعتیاد به صورت قطعی در کنگره ۶۰ بر ای اولین بار مطرح گردیده و اشاره نمودند به مشارکتهای جلسه همان روز و تجربه های اشخاص که چقدر همگی ما همسفران مسیر سخت و بغرنجی را طی کردیم تا مسافرانمان به درمان برسند و راههای متعدد را تجربه کردیم و موفق نشدیم .

ایشان عنوان کردند که در سایر روشهای درمان یا مقوله جسم و درمان ان مطرح بوده یا مقوله روان اما در کنگره ۶۰ درمان با مثلث درمان که یک ضلع آن جسم و دیگری روان و دیگر ضلع آن جهان بینی میباشد اعتیاد درمان میگردد .در کنگره ۶۰ علاوه بر صور آشکار صور پنهان انسان مطرح میگردد و با دانش و آگاهی داشتن از صور پنهان جسم و روان با جهان بینی به تکامل و درمان میرسند ایشان به مشارکت اینجانب همسفر اذر اشاره داشتند که با وجود ۳ مصرف کننده در کنار من و قیاس آن با مصرف کننده ای که ۴ ماه از جهان بینی و روش درمان کنگره استفاده کرده بود و تفاوت آشکار در عملکرد انها را بیان کرده و گفتند اگرچه سفر مسافر تو خراب گردید اما اثرات مثبت ان در همسفر و در عملکردهای دیگر مسافر بقدری مشهود است که به کمترین آن میتوان آرامش کنونی همسفر را مشاهده نمود .و این بسیار نکته مهم و در خور توجه میباشد .پس از صحبتهای ایشان در قسمت اول بحث لژیون وارد مبحث دوم لژیون شدیم که بررسی سی دی خوی وحشی از آقای امین دژاکام بود که خلاصه سی دی به شرح زیر است آقای امین اشاره کردند که روزی در اصفهان صحبتی  با خانمی که ۳ فرزند مصرف کننده داشتند کرده اند که حال یکی از فرزندان آن خانم بسیار بد و وخیم بوده که بحث این سی دی نشات گرفته از همان دیدار و همچنین ملاقات با اقای اشک ذری یکی از دوستان آقای امین بوده است .در اینجا سوالی مطرح گردید چرا بعضی افراد بسیار تلاش میکنند و تلاششان بار می نشیند اما برخی دیگر با وجود تلاش فراوان حتی چندین برابر زحمت آنها به بار نمی نشیند ؟پس اشکال در کجاست ؟ایشان اشاره کردند در جهان بینی بسیار صحبت شده و موانع آن مطرح گردیده مثل موانع کبر یا شرک یا منیت اما در اینجا میخواهیم از طبیعت الگو بگیریم و تصویر سازی کنیم که بسیار زیبا هم هست .این مسائل بسیار کلی است که شامل کبر غرور و منیت هم میشود بهترین مثال درختان است که برای حفظ حیات میجنگند و تولید اکسیژن میکنند آنها لایه حفاظتی تولید میکنند و پوسته زمین را تعدیل میکنند هر جا که پوشش سبزی وجود دارد هوا معتدل است و برعکس هر جا خشک است دمای هوا بالاتر است یخ ها هم در قطب همینگونه عمل میکنند باعث تعدیل حرارت زمین میشوند و بازتاب نور منفی خورشید را میگیرند .جنگلها هم پوشش سبز هستند اگر به گذشته های دور برگردیم دهها هزار سال قبل میبینیم که خوراکیها اینچنین نبوده اند ولی اکنون ما ۵۰ مدل هلو و هزار مدل گردو داریم .سوال اینجاست آیا ده هزار سال پیش هم اینگونه بوده است ؟جواب:نخیر نبودند و اگر هم بودند به شکل امروزی نبودندانسان با دانش خود اینها را پرورش داده حتی خشخاش و تریاک نیز اینچنین نبوده است .انسان گیاهان را اهلی کرد میوه ها را هم اهلی کرده در شکل ابتدایی آنها اینچنین نبودند محدود و معدود بودند و میزان محصول بسیار اندک بوده است و اغلب طعم انها قابل استفاده نبوده است به صورت وحشی بودند و انسان با دانش باغبانی آنها را اهلی کرد .میوه ها کوچک وبسیار ترش بودند و تقصیری هم نداشتند زیرا درخت در شرایطی کاملا بد و وحشی برای بقا میجنگید باید تور را میدزدید و شرایط سخت زندگی را تحمل میکرد تمام نیروی گیاه صرف حیات و مبارزه میشد و اگر اندک میوه ای میداد باید از درخت تشکر هم کرد که در آن شرایط بار هم داده است .

باغبان درختان را در شرایط خاصی پرورش داد با فاصله های معین و مشخص برای کسب نور خورشید زیرا سایه در باغبانی عامل منفی است زیرا در باغبانی باغی را آباد و خوب میدانند که درختان در فواصل مشخص و کافی با نور یکسان باشند و باغ درهم و برهم باغ آباد و خوب محسوب نمیگردد؛ اساس یک باغ خوب نظم و نور دهی مناسب است دیگر درختانش کج رشد نمیکنند با هم در مبارزه نیستند و هر کدام در مسیر رشد خود و به کار خود مشغولند و با درخت دیگر کاری ندارند این مثال دقیقا برای ما انسانها نیز صادق است انسانی که خوی وحشی دارد همانند همان درختان دائم در حال جنگ و ستیزه است برای بودن و بقا تلاش میکند اما انسانی که پرورش یافته ؛ مربی و باغبان خوب دارد کاری به سایرین ندارد و متمرکز بر روی پرورش خویشتن است .نتیجه اینست آلوی جنگلی آلوی ترش میدهد حتی اگر سالها در همان شرایط بماند و آلوی باغ با پرورش و تربیت بهتر و پربارتر و میوه درشت و شیرین‌میدهد حتی اگر میوه اصلی کاشته شده آن کوچک باشد؛ در اثر تربیت و آموزش و شرایط مناسب بارور میشود .برخی انسانها در ظاهر بسیار اهلی هستند خوش برخورد و خوش لباس ولی جلوتر که میرویم میببنیم در عمل کار خود را میکند اینجاست که معمولا در ازدواج سر برخی افراد کلاه میرود زیرا افرادی که از درون مشکل دارند معمولا سعی دارند دکور ظاهری خود را درست کنند تا کسی از جهنم درون انها خبر دار نشود و بعضا افرادی که در ظاهر رفتاری سفت و محکم دارند و به درون آنها نمیتوان نفوذ کرد زیرا سخت مراقبند که کسی به بهشت درون آنها آسیب نرساند .نشانه های انسان خوب بسیار ساده است .باید دید تولید وزایش و خلق آن فرد چیست ؟آیا فقط حرف میزند ؟فضا سازی میکند ؟به یک درخت کافی است فقط نگاه کنیم نیاز نیست ساعتها بحث فلسفی کنیم که درخت خوب است یا بد ؟به محصولاتش نگاه میکنیم.گاهی فریب مدرک افراد را نیز نباید خورد باید دید به عنوان یک‌پزشک یک‌مهندس چقدر ساختمان ساخته و یا بیمار درمان کرده است در جایی که انسان تولید خوبی دارد اهلی شده است .زیرا ذهن درگیر قیاس قضاوت و رقابت و مبارزه نیست و متمرکز بر روی تولید و پرورش است .

در نتیجه کاری که با عشق انجام‌گیرد محکوم به پیروزی میگردد .ضمنا حواسمان باشد بجز مقوله انتخاب در ازدواج و معامله درگیر این نشویم که چه کسی اهلی و چه کسی وحشی است از خودمان شروع کنیم .اگر انسان خوی بدوی و وحشی هنوز داشته باشد از کوچکترین صحبتی میرنجد و دچار اندوه میگردد که نتیجتا برمیگردد به مساله منیت و شرک و کفر و در پایان لژیون و گفتگوهای اینجانب و خانم شهلا مثال را بر روی کنگره زدند که کنگره با پرورش و تربیت و دادن جهان بینی باعث میشود خوی اهلی بودن در درون ما قویتر شود و در نتیجه تولید و خلق بیشتر گردد .و زندگی سالمتری را تجربه کنیم .نتیجه این سی دی زیبای اقای امین  به اینجا ختم شد که انشالا با اهلی شدن هر چه بیشتر و تربیت بیشتر بنای اکادمی گذارده شود و لژیون ما هم سهمی هر چند اندک در این راستا داشته باشد به امید خداوند متعال و یاری دیگر همسفران .با تشکر از کمک راهنمای محترم و اموزشهای ناب ایشان با دعای پایانی جلسه پایان یافت ‌.

ضمنا در پایان جلسه توضیحات کوتاهی درباره وادی سوم که دستور جلسه هفته بعدی میباشد داده شد و سی دی هفته بنام پرسش و پاسخ خریداری گردید.

نوع مطلب : گزارش لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :