سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
درباره وبلاگ


سلام به جمع دوستان محبت، آن عزیزانی که دور هم جمع شده‌اند تا محبت خویش را نشانی از محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسان‌هایی چون شما، احترام انسانی، قائل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچ وقت از یاد نبرید. فقط توفیق شمارا در پایان این راه از الله می‌خواهیم. در این مکان شما، دل‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری به طور مشکل مطرح نشود؟ البته به دو طریق می‌شود با تفکر و بی تفکر.
به تک تک انسان‌ها میگوییم که در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر آتچه با خود می‌خواهند همراه داشته باشند با تفکر و اندیشه باشد، بدون هیچ ترس و خوف می‌توانید به بلندترین سلسله جبال‌ها، راه بیابید.
دعای خیر ما همراه شما می‌باشد.
و این وبلاک متعلق به لژیون همسفر شهلا در شعبه شیخ بهایی اصفهان می‌باشد

مدیر وبلاگ : شهلا شیخ
چهارشنبه 12 مهر 1396 :: نویسنده : شهلا شیخ
بنام دانای راز

با تفکر، ساختارها آغازمی گردد.بدون تفکر،آنچه هست رو به زوال می رود.

در این وادی؛بهتر است بدانیم چگونه همه چیز؛ پیدامی شود و یا چگونه همه چیز،خلق میشود.

برای پیدا شدن یا بوجود آمدن ویا خلق شدن،اولین قدم،یک فکر و یا یک اندیشه اسن و این اندیشه،آغاز خلق است.

بنایراین،همه انسانها برای پیدا شدن،لازم است تفکر نمایند ونیروی القاء احیاءوتحرک هم موجود می باشد.

به عبارتی،همه چیز،اول مثل صفحه سفید نقاشی است،سپس ذره ذره تصویر پدیدار می گردد و از معنی آن،هم زشت و هم زیبا،وهم خوب و بد پدیدار می شود.

«پس اول باید تفکر نمود:

حالا بر می گردیم سر موضوع:

ممکن است ما سالها در گیر مشکلات ومسائلی شده ایم که این درگیری، چه دانسته اتفاق افتاده باشد و چه ندانسته، به هر حال فرقی نمی کند. چیزی که مهم است اینستکه ما می خواهیم مسائل ومشکلات خود را حل کنیم و از شرغول بی شاخ و دم مشکلات که زندگی ما را به طرف نابودی یا ناآرامی سوق داده است و یا سوق می دهد، رها شویم.

ممکن است قیافه ما پژمرده شده باشد و زندگی ما هرج و مرج به وجود آمده یاشد؛ در این مقطع،کافی است ما فکر کنیم که در کجای کار قرار گرفته ایم و به کجا می خواهیم برویم.

در این وادی ما اصلا نمی خواهیم تصمیم یگیریم که امروز و یا فردا تمامی مشکلات و یا مسائل خود را حل کنیم؛ زیرا بار ها این اقدام را انجام داده و با شکست روبرو شده ایم والبته ممکن است در شرایطی هم،از متخصصین و یا دیگران هم کمک گرفته باشیم،ولی آنها هم نتوانسته اند به ما کمکی نمایند.

در این مقطع ما فکرمی کنیم که؛

آیا می خواهیم فکر کنیم؟ به چه موضوعی باید فکر کنیم؟ چگونه باید فکر کنیم؟ به چه چیز هائی نباید فکر کنیم؟

شاید تصور کنیم که ما همیشه فکرمی کنیم؛اما وجود مشکلات و زیاد شدن آنها نشان می دهد که ما درست فکر نکرده ایم و زندگی خود را بدون تفکر و یا با تفکر غلط،ادامه داده وهر چه مادی وجه معنوی از دست داده ویا در حال از دست دادن آنها هستیم و یا حتی ممکن است چیزی را از دست نداده باشیم، ولی می بینیم که از آرامش لازم بر خوردار نیستیم واین موضوع باعث گردیده که به طرف زوال، در حرکت باشیم.

ما بایستی در این وادی، نقشه  حمله خود را برای بر طرف کردن مشکلات وحل مسائل، ترسیم نمائیم؛

البته نقشه ای بسیار دقیق و حساب شده،که راه یه غقب نداشته باشد.

در این وادی نمی خواهیم نقشه ای عظیم ترسیم کنیم؛ اگر ما در این مقطع بتوانیم نقشه ای بکشیم که قابل اجرا باشد و مشکلات خودمان را به آرامی حل کنیم،بهتر به نتیجه خواهیم رسید.

ما در این تفکر،باید واقع بینانه به مشکلات خوب نگاه کنیم؛ اگر به این تفکر صحیح برسیم،در خواهیم یافت که اراده به تنهایی، قادر به حل تمامی مشکلات ما نخواهد بود.

برای مثال:ما نمی توانیم با اراده تنها از یک درخت خیلی بلند بالا برویم و یا با اراده تنها نمی توانیم از روی طناب در یک ارتفاع زیاد عبور کنیم؛ولی این را می دانیم که ما قادر هستیم از درخت بالا برویم و یا کار دیگری را به صورت معقول به انجام برسانیم،مشروط به ابنکه یاد بگیریم که چگونه چند کار را با هم و به طور هماهنگ اجرا نمائیم.

برای مثال؛برای انجام هر یک از کارهای فوق، بایستی قدرت بدنی لازم را فراهم نمائیم، فوت و فن آن را بیاموزیم، هدف و انگیزه لازم را داشته باشیم و تمرین لازم را انجام بدهیم.

البته در این مرحله، ما و بعضی از ما ممکن است نتوانند درست فکر کنند و تصمیم بگیرند. می توانیم اگر فکرمان به جائی نرسید، از نظر مشورتی افراد با تجربه استفاده کنیم؛ ولی تصمیم گیری نهائی بر عهده خودمان می باشد، به عبارت دیگر: مشورت می کنیم؛ ولی تصیم را خودمان می بایست بگیریم تا اعتماد به نفس لازم در ما بوجود بیاید.

البته این را نیز بایستی در نظر داشته باشیم که خلقت؛ سازمان وتشکیلاتی است که همه چیز در آن،با نهایت دقت، برنامه ریزی شده و در هر لحظه کنترل می شود و یک نیروی ما فوق بر آن نظارت دارد.این نیروی ما فوق به صورت خود کار؛ اگر انسان به طرف فسق و فجور برود،او را در فرو رفتن به اعماق تاریکی ها یاری می دهد و اگر انسان یه طرف تقوی و ارزشها حرکت کند،او را در جهت روشنائی ها مورد حمایت و یاری قرارخواهد داد.

ممکن است بعضی از ما اکنون به این سخن ایمان نداشته باشیم؛ولی اگر چشم دل باز کنیم،به آرامی آن نیروی مافوق را حس خواهیم نمود و اگر بخواهیم وحس آن را بوجود بیاوریم و طلب کنیم؛این نیروی مافوق در درمان بیماریها و رهایی ما از بند مشکلات،می تواند نقش بسیار بزرگی را ایفا کند.این بستگی به ما دارد که بخواهیم یا نخواهیم؛

چنانچه نخواهیم؛بازآن نیرو به ما یاری خواهد رساند،چون ما به طرف ارزشها حرکت می کنیم و تنها فرقی که بین خواستن ونخواستن ما وجود دارد،آن حس یا قوت قلبی است که خودمان در خودمان به وجود می آوریم که می تواند تکیه گاه مناسبی باشد وگرنه آن نیرو به صورت خودکار، کارش را انجام می دهد و برای او؛زبان،نژاد و رنگ پوست فرقی ندارد؛چون پاکترین انسانها،نز دیکترین افراد به آن نیرو هست.

1-موضوع وادی اول در چه مورد است؟ تفکر

2-برای پیدا شدن یا بوجود آمدن ویا خلق شدن،اولین قدم چیست؟ یک فکر یا اندیشه

3-اندیشه آغاز چیست؟ خلق

4-در تفکر نمودن همه چیز اول مثل چیست؟همه چیزاول مثل صفحه سفید نقاشی است. سپس ذره ذره تصویر پدیدار می گردد واز معنی آن هم زشت وهم زیبا،هم خوب و هم بد پدیدار می شود.

5-سه نیروی مهم در تفکر وجود دارند را نام ببرید؟ القاء-احیا-تحرک

در وادی اول، نقشه حمله به اعتیاد باید چگونه باشد؟نقشه حمله به اعتباد که باید نقشه ای بسیار دقیق وحساب شده که راه به عقب نداشته باشد،در این وادی نمیخواهیم نقشه ای عظیم ترسیم نمائیم،باید مشکل خودمان را به آرامی حل کنیم

6-چرا اراده در مقابل اعتیاد کم می آورد؟چون با اراده تنها می توان کار های بسیار ساده را انجام داد واعتیاد بسیار قوی است ونیاز به آموزش دارد.

8-در وادی اول در خصوص اراده، اگر بخواهیم از درخت بلندی بالا برویم مشروط به چیست؟قدرت بدنب لازم را فراهم نمائیم وفوت وفن آنر را بدانیم هدف ویا انگیزه لازم را داشته باشیم وتمرین لازم را بکشیم

9-چرا باید موقع مشورت کردن با دیگران بازتصمیم نهایی را خودمان بگیریم؟ برای بوجودن آمدن اعتماد به نفس لازم

10-خلق چگونه سازمانی است؟سازمان وتشکیلاتی است که همه چیز در آن با نهایت دقت برنامه ریزی شده ودر هر لحظه کنترل میشود ویک نیروی ما فوق بر آن نظارت دارد.

11-اگر شخصی بطرف فسق وفجور یا به طرف تقوی وارزشها برود،نیروی ما فوق چگونه عمل می کند؟یه صورت خودکار او را در فرو رفتن به اعماق تاریکی ها یاری می دهد واگر انسان بطرف تقوی وارزشها حرکت کند او را در این جهت مورد حمایت ویاری قرار می دهد.

12-فرق بین کسی که می خواهد ویا نمی خواهد نیروی ما فوق به او کمک کند چیست؟تنها فرقی که بین خواستن ونخواستن ما وجود دارد آن حس یا قوت قلبی است که خودمان در خودمان بوجود می آوریم که میتواند تکیه گاه مناسبی باشدوگرنه آن نیرو به صورت خودکار،کارش را انجام می دهد.

13-پاکترین انسانها به نیروی ما فوق چه کسانی هستند؟نز دیک ترین افرادنوع مطلب : وادی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :